logo Spoorzone Tilburg Spoorzone Tilburg

Toegankelijk-heidin
de
Spoorzone

Gemeente Tilburg voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Register toegankelijkheidskverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen, staan op de pagina Register Toegankelijkheidsverklaringen op de hoofdwebsite van de gemeente Tilburg.

Toegankelijkheidskverklaring

Voor de website spoorzonetilburg.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Hierin staat aangegeven of spoorzonetilburg.nl voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en welke maatregelen worden genomen om te (blijven) voldoen.

Status toegankelijkheidslabel van Website: Spoorzone Tilburg. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.