logo Spoorzone Tilburg Spoorzone Tilburg

Nieuwsin
de
Spoorzone

Gebouw 90 is volop in gebruik; 10 slimme start ups in één pand

19 september 2023

Sinds april 2023 is gebouw 90 een broedplaats voor tien slimme startups. De startups zijn gehuisvest in een ondernemende omgeving waar bedrijvigheid, onderwijs en overheid samenwerken; een innovatie-ecosysteem dat hen stimuleert en ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Daad bij het woord: afgelopen donderdag 14 september was de officiële kick-off van het pand, geïnitieerd door gemeente Tilburg.

Innovatief ecosysteem 

In de Spoorzone wordt gewerkt aan de verdere clustering van kennis en bedrijvigheid op het gebied van menselijk gedrag en AI, met magneetwerking voor studenten, jong talent, experts en bedrijven. “De startups die bezig zijn met innovatieve oplossingen met behulp van technologie en AI zijn essentieel voor dat innovatief ecosysteem en zien we hier dan ook graag landen, in Spoorzone Tilburg”, licht Dolf toe over de selectieprocedure. “Startups die interesse hadden konden zich aanmelden en werden beoordeeld door business developers van Midpoint Brabant, Tilburg University, Avans, Fontys Hogeschool en gemeente Tilburg. Er werd gekeken naar het profiel en toegevoegde waarde voor het ecosysteem in Gebouw 90 en de Spoorzone in zijn geheel.” 

De bedoeling is dat de startups na drie jaar het pand verlaten. Dit is ook de maximale huurtermijn. “Maar we hopen natuurlijk dat door het succes dat ze hebben ze eerder dan die drie jaar het pand als scale-up verlaten om in de Spoorzone verder te groeien en Gebouw 90 weer kan worden gevuld met nieuwe startups”, aldus Baetsen. 

Mensgerichte innovatie  

"In de Spoorzone hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een inspirerende mix van activiteiten in en rond ons industriële erfgoed. We zijn dan ook heel blij dat Gebouw 90 in gebruik is genomen door jonge mensen die de kans krijgen om hier weer nieuwe energie aan toe te voegen", legt wethouder economie Bas van der Pol uit. “Het toenemende belang van mensgerichte innovatie is een grote kans voor startups. Zij zijn gemotiveerd om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als verduurzaming (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie), digitalisering en AI, gezondheid en talentontwikkeling. Deze startups leveren economische én maatschappelijke toegevoegde waarde en zijn belangrijke aanjagers van innovatie.” 

Lees het hele nieuwsbericht op de website van Make it Tilburg. Heb je ook interesse om in Spoorzone Tilburg te ondernemen? Neem dan contact op met Dolf Baetsen via dolf.baetsen@tilburg.nl