Nieuwsin
de
Spoorzone

Voorstel renovatie Hall of Fame

12 oktober 2020

De Hall of Fame is tijdelijk gehuisvest in Hal 90 in de Spoorzone. Om dit industrieel erfgoed inclusief de Hall of Fame te behouden, wordt een voorstel voor renovatie aan de raad gepresenteerd.

Het monumentale gebouw is in slechte staat, waardoor een grondige verbouwing noodzakelijk is. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban skatepark met skatecafĂ©, een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewerkers. Samen met de Hall of Fame is gewerkt aan het verbouwingplan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp. 

Tilburgs erfgoed

In de Spoorzone koesteren we het Tilburgs erfgoed. Het gebied wordt aantrekkelijk om te werken, te wonen of te verblijven. Er ontstaat een mix aan vestigingslocaties voor verschillende typen bedrijven en ondernemers. De vernieuwde Hall of Fame gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Ruimte voor ambities 

Ook de broedplaatsfunctie van de Spoorzone wordt versterkt door de renovatie. Er komt 543 m2 ruimte bij voor start- en scale-ups. Dat zijn vaak jonge en nieuwe ondernemingen met grote ambities. Tilburg wil daar graag ruimte aan bieden in de Spoorzone. Gebouw 90 heeft een uitstraling die past bij de doelgroep en ligt dichtbij Station 88 – Huis voor Innovatie en Ondernemerschap - en de nog te ontwikkelen Young Professional Campus. Er ontstaat daarmee een sterk cluster van kennis van ondernemerschap en dienstverlening aan ondernemers in de Spoorzone.

Het voorstel wordt begin november gepresenteerd aan de gemeenteraad.