MindLabsin
de
Spoorzone

Naast de LocHal komt een gebouw waarin onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan de toekomst. MindLabs is een gebouw én een samenwerkingsverband, dat de kennis over en de mogelijkheden van AI wil benutten om mensen en bedrijven vooruit te helpen.

Werken aan de toekomst

Hoe boots je het menselijk brein na in een machine? Daarover gaat kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI). MindLabs in Tilburg doet onderzoek naar AI en de toepassingen ervan. Naar de wisselwerking tussen slimme technologieën en menselijk gedrag. 

Bezoek 
MindLabs

Ontwikkeling

MindLabs is momenteel gevestigd in het Deprez gebouw in de Spoorzone. Vanaf de zomer 2020 wordt er gebouwd een nieuw pand voor MindLabs. Naast de LocHal. De gemeente Tilburg is eigenaar van de grond en ontwikkelt samen met Fontys het nieuwe gebouw. In overleg met de toekomstige gebruikers worden de plannen de komende periode verder uitgewerkt, waarna in 2020 het nieuwe gebouw van 8.500-13.000m2 in gebruik wordt genomen. Dat zijn Fontys Hogeschool Journalistiek, ROC Tilburg, Uitgeverij Zwijssen, Tilburg University en DPG Media.